automatyka przemysłowa


Przepustnice są swoistym rodzajem zaworu. Ich działanie porównywalne jest do działania kurka kulowego, który ułatwia szybkie wyłączanie lub włączanie przepływu. Przepustnice, jako zawory, są  stosowane często, gdyż kosztują mniej, niż alternatywne konstrukcje kurków, są lżejsze, więc potrzebują mniej wsparcia, zarówno przy instalacji, jak i w późniejszym stosowaniu. Konstrukcja przepustnicy oparta jest na dysku ulokowanym w środku rury, przez który poprowadzony jest pręt, wyprowadzony następnie do siłownika po zewnętrznej stronie zaworu. Obrót siłownika powoduje obrót dysku równolegle lub prostopadle do kierunku przepływu. W przeciwieństwie do zaworu kulowego, krążek zawsze umieszczony jest w strumieniu. Dlatego też przepustnice znalazły na ogół zastosowanie w sieciach, które wymagają dławienia cieczy, gazów lub zawiesin przez dłuższy czas. Istnieją różne warianty przepustnic, przystosowane do różnych ciśnień i różnych zastosowań. Przepustnice znane są głównie z ich funkcji w silnikach spalinowych i lotniczych, ale znalazły także zastosowanie w sieciach wodociągowych, klimatyzacji, oraz w przemyśle do regulowania przepływu powietrza, gazów, cieczy czy pary wodnej. Regulacja taka może być dokonywana ręcznie albo automatycznie. Zaletą przepustnic jest to, że otwierają się dużo szybciej w porównaniu z zaworami wieloobrotowymi, dodatkowo są mniejsze niż inne kurki, wobec czego idealnie nadają się do zastosowań w ograniczonej przestrzeni. Szybkość zamykania i otwierania kurka, w połączeniu ze szczelnym zamknięciem przepustnicy zasadniczo eliminuje straty i wycieki, jakie mogłyby się pojawić przy zastosowaniu zaworów tradycyjnych.